Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
 • PayU
 • Przelewy24
 • Ilość promocji: 1
 • Ilość nowości: 245
 • Aktualnie klientów na stronie: 7
 • Sklep odwiedziło: 1946 klientów

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.Niszczarki.info.pl

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.niszczarki.info.pl prowadzony jest przez Copy-Tech F.H.U. Wojciech Gromak z siedzibą w Białymstoku mieszczący się pod adresem Świętojańska 6 lok. 3, 15-082 Białystok. NIP: 5422597425. Regon: 052205486. Adres poczty elektronicznej: niszczarki.info@wp.pl   numer telefonu kontaktowego: 604216021


§ 1. DEFINICJE:
1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.niszczarki.info.pl, prowadzony przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca – Wojciech Gromak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Copy-Tech F.H.U Wojciech Gromak z siedzibą w Białymstoku mieszczący się pod adresem Świętojańska 6 lok. 3, 15-082 Białystok. NIP: 5422597425. Regon: 052205486
3. Regulamin – regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,
5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna posiadająca  pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Kupującemu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane
7. Zamówienie – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego,
w języku polskim, dotycząca zakupu Towarów.

9. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
10. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa sprzedaży
11. Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę
i potwierdzająca zawarcie Umowy Sprzedaży,


§ 2. ZASADY PŁATNOŚCI:
- Przelewem na rachunek bankowy:
Numer konta: 07 10902590 0000 0001 3684 4949
- Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem.
- Przelewem internetowym.
- Kartą płatniczą.

§ 3. RODZAJE I TERMINY DOSTAW:

Przesyłki kurierskie DPD, DHL, GLS, InPost.
Płatności BLIK, karta płatnicza, Płatność przelewem na konto lub kartą płatniczą za pośrednictwem PayU, Płatność przy odbiorze przesyłki.

Paczkomaty InPost
Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje,
Płatność przelewem na konto lub kartą płatniczą za pośrednictwem PayU

Odbiór osobisty (tylko poprzez ustalenia telefoniczne przed złożeniem zamówienia)
Płatność przelewem na konto lub kartą płatniczą za pośrednictwem PayU

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.


Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.  Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego
Możliwe opcje przesyłek:

- Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
- Przesyłka paczkomatowa,
- Przesyłka paletowa.

§ 4. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:
1. Realizacją zamówienia Klienta zajmuje się Sprzedawca.
2. Klient jest informowany o poszczególnych etapach obsługi jego Zamówienia poprzez wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Zamówienie, które posiada status „złożone”, to Zamówienie, które wpłynęło do Sprzedawcy, jednak Sprzedawca nie przystąpił jeszcze do jego obsługi.
4. Zamówienie, które posiada status „w realizacji”, to Zamówienie, którego obsługę już rozpoczęto. Na tym etapie Sprzedawca weryfikuje, czy realizacja Zamówienia jest możliwa i je kompletuje.
5. Zamówienie, które posiada status „zrealizowane”, to Zamówienie, którego możliwość zrealizowania Sprzedawca potwierdza, i które zostało skompletowane.

Za datę zrealizowania Zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi.
Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi.
Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Klientem.

§5. GWARANCJA, REKLAMACJA, RĘKOJMIA. 
 
 1. Produkty dostępne na www.niszczarki.info.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadające gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Warunki gwarancji są określone na załączonym do towaru druku gwarancji wystawionym przez gwaranta lub są realizowane zgodnie z polskim prawem na podstawie paragonu lub faktury VAT.
 
 1. Reklamację uważa się za uzasadnioną, gdy Towar posiada wadę fabryczną lub gdy nosi znamiona uszkodzenia mechanicznego w czasie transportu zamówionego Towaru do Klienta lub gdy dostarczony Towar jest niezgodny z zamówieniem Klienta.
 
 1. Gdy reklamacja okaże się uzasadniona Sprzedający wymienia Towar na nowy, wolny od wad i dostarcza go do Klienta na swój koszt. 
 
 1. W razie braku możliwości wymiany wadliwego Towaru na nowy Sprzedający dokona jego naprawy. 
 
 1. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany.
 
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową sprzedaży w sytuacji, w której Klient został poinformowany i wyraził zgodę na zmiany w umowie np. gdy zgodził się na zamiennik Towaru lub na Towar powystawowy lub z wyprzedaży.
 
 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych począwszy od dnia przekazania wadliwego produktu przewoźnikowi. Do reklamowanego produktu Klient powinien dołączyć kopię dowodu zakupu oraz opis usterki, niezgodności towaru z umową  lub wady produktu, zawierający również dane kontaktowe do osoby reklamujące


§6  ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 

1.  Konsumentowi przysługuje na postawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
2.  Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy. Produkty muszą być pełnowartościowe i kompletne. Zwrot produktów odbywa się na koszt Klienta.
3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć adres mailowy: niszczarki.info@wp.pl
4.  Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zwieraniu umowy lub  inny jeżeli był podany w oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5.  W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą .
6.  Konsument ma obowiązek zwrócić na  rzecz Sprzedającego otrzymany towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7.  Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Do towaru zwracanego powinien być dołączony dowód potwierdzający zakup. Zwrot nastąpi taką samą metodą jakiej dokonano płatności, chyba że Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami .
8.  Ze względu na to, iż przy zwrocie Towaru klient dokonuje przesyłki na własny koszt, zwroty „za pobraniem” nie będą przyjmowane.
9.  Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe zabezpieczenie Towaru zwracanego przed uszkodzeniami powstałymi w trakcie przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wynikłym z nieprawidłowego zabezpieczenia, towar nie będzie przyjęty.
10.  Kwota równa wartości zwracanego Towaru, odpowiadająca kwocie na dowodzie potwierdzającym zakup, zostanie przekazana na konto bankowe Klienta niezwłocznie po przyjęciu Towaru na magazyn Sprzedającego. Dodatkowo Sprzedawca zwraca koszty przesyłki w wysokości równej najtańszej przesyłce w ofercie.
 
11.  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12.  Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a.      W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b.      W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c.      W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłączne połączone z innymi rzeczami;
d.     W której przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu bądź zaplombowane, jeżeli opakowanie zostało naruszone bądź plomba zerwana po dostarczeniu;
13. Postanowienia ust. 1-12 powyżej mają zastosowanie również do Klienta, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§7  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
Wszelkie spory między Sprzedawcą, a Kupującym – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą  w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 

Przejdź do strony głównej
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WŁAŚNIE ZAKUPY W NASZYM SKLEPIE ?

Jesteśmy autoryzowanym sklepem internetowym. Sprzedajemy i serwisujemy urządzenia biurowe już od 1989 roku.
Oferujemy bezpieczne zakupy. Mamy 100% zadowolonych klientów. Masz prawo do swojego wyboru i zwrotu.
warto
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ